Warunki przyjęcia

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia, jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji.

2. W apartamentach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe.

3. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.

4. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy ras powszechnie uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

5. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec,- w zależności od gatunku zwierzęcia.

Opłata

1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł.

Hałas i zakłócenia

1. Zwierze przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.

2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.

Higiena i czystość

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym obiekt. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.

2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów, kotów na łóżka i kanapy.

3. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu.

4. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika obiektu.

Odpowiedzialność

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.

2. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie obiektu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy.