Ścieżka przyrodnicza Rymanów Zdrój

 • Długość ścieżki – 5,5 km
 • Czas przejścia 2-4 godzin
 • Różnica wys. – 160 m

Ścieżka przyrodnicza „W dolinie Wisłoka”

 • Długość ścieżki – 5,5 km
 • Czas przejścia 2-4 godzin
 • Różnica wys. – 160 m

Ścieżka spacerowa „Do przełomu Wisłoka”

 • Długość 8 km
 • Czas przejścia wynosi ok. 3 godz..
 • Znakowanie: niebieski symbol „RR” i przez ok. 1/3 trasy biegnie równolegle z czerwonym głównym szlakiem beskidzkim.

„Kalwaryjska ścieżka”

 • Długość ścieżki: 4 km
 • Czas przejścia: 1,5 h
 • Znakowanie: znaki niebieskie, z Rymanowa Zdroju  przez Kalwarię do Rymanowa początkowo biegnie równolegle ze ścieżką do Iwonicza Zdroju, oznakowaną na żółto.

„Pielgrzymka do cudownej wody” w Klimkówce

 • Długość ścieżki: 7,5 km
 • Czas przejścia: 2,5 h
 • Znakowanie – znaki niebieskie, z Rymanowa Zdroju przez Klimkówkę do Iwonicza Zdroju.

„Czy zobaczymy Tatry?” Przymiarki

 • Długość szlaku : 7,5 km
 • Czas przejścia 2,5 h
 • Znakowanie – znaki zielone, z Rymanowa Zdroju do Iwonicza Zdroju przez Przymiarki.

„Beskidzka Trasa Kurierska JAGA-KORA”

 • Długość ścieżki: 27 km
 • Czas przejścia 8,5 h
 • Znakowanie – na białym prostokącie znak Polski Walczącej oraz napis Beskidzka Trasa Kurierska – „JAGA-KORA”, z Rymanowa Zdroju przez Wołtuszową, Dział, Polany Surowiczne, Wolę Niżną do Jasiela.

„Szlak papieski w Beskidzie Niskim”

 • Szlak przebiega przez południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, od Magury Wątkowskiej do Komańczy. Trasa Szlaku Papieskiego prowadzi wzdłuż czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego
 • Znakowanie : za pomocą tabliczek wskazujących kierunek oraz miejscowości na trasie dawnych wędrówek ks. Karola Wojtyły.